Cases hos Psykoterapi Vestjylland

Terapi mod katastrofedrømme, angst, livsmod / sorgbearbejdning og parterapi

Katastrofedrømme

En 26-årig kvindelig angst klient drømte flere katastrofedrømme, i hvilke hendes 2-årige datter og samlede familie befandt sig i yderste livsfare. Kropsarbejdet medførte en klar oplevelse af, at blokeringen befandt sig i luftvejene, så hun reelt blev forhindret i at trække vejret. De indledende samtaler havde klargjort sammenhængene for hende. Det efterfølgende arbejde resulterede i en helbredende forløsning af hendes anstrengte og blokerede vejrtrækning. Herefter kunne hun genoptage sit almindelige liv med støre lethed.

imareridyndex

Angst

En 22-årig, meget ressourcestærk og intelligent universitetsstuderende med ret stor grådlabilitet og en ekstremt rationel opdragelse havde en katastrofedrøm med tsunamilignende flodbølger, som forsøgte at bryde igennem en dæmning. Vanddrømme handler altid om følelser, og drømme med barrikadering var et kendt mønster for hende – hun kendte også i høj grad til sin egen kontrolmani. Denne drøm blev imidlertid et vendepunkt for hende. Hendes rationelle opdragelse havde en modpol i hende som manifesterede sig i en voldsom angst for det irrationelle, spøgelsesagtige følelsesliv, som udsprang af store fortrængninger fra hendes øvrige liv. Da disse blev hævet til bevidsthed via drømmene og terapien, og således integreret, aftog angsten. Nu blev den erstattet af en anden mere tålmodigt udholdende selvindsigt – og altså et eksempel på affektregulering.

Livsmod / sorgbearbejdning

En 20-årig pige med store fysiske belastninger (epilepsi og visse sproglige funktionshæmninger) havde lidt af hyppige mareridt i 5-6 år, og de behandlinger, hun havde forsøgt indtil nu, havde vist sig ineffektive. Hun var som udgangspunkt helt ud af stand til at bemærke sin egen krops reaktioner og kunne derfor ikke træffe de rigtige valg mht. hvordan hun skulle passe på sig selv og leve sit liv. Også hun havde massive katastrofe drømme med mord og forfølgelse og grusomhed mod mennesker og dyr. Efter kun 5-6 sessioner ændrede mareridtene gradvist karakter og blev mindre frygtelige og mere opbyggende, indtil hun nu efterhånden har fået hjælp til at uddrage vigtige kommentarer til sit liv, parallelt med at hun er flyttet hjemmefra, har fået en kæreste, et job og en masse livsmod og -glæde. Dertil kommer meget bedre kommunikation med familie og venner.  Har truffet en del gode beslutninger om ændret adfærd. En nylig stor sorg er også blevet berørt, fordi den afdøde –  en elsket mormor -også er indgået i drømmene som ressourceside – dvs. den integrerede selvomsorg (mormor)har fået en symbolværdi som er til at forstå, da det samtidig bearbejder sorgen over, at hun nu er borte.

Parterapi – konflikter

Parret oplever skænderier og afstand. Han bliver indelukket og såret, og hun farer op og bliver hysterisk, og konflikten ”løses” ved at parterne går hver til sin skærm (computer/TV). Klimaet bliver koldt, og børnene reagerer med aggression eller psykosomatiske smerter. Skænderier indbyrdes mellem børnene og  problemer  i skolen. Hun er stresset på jobbet, og han har konflikter med chefen. Han har heller ikke fået bearbejdet sine egne forældres skilsmisse og tidligere problemer med depression. Dertil kommer problemer med svigerfamilien på begge sider, problemer omkring særeje, og hvad hver enkelt økonomisk har skudt i parforholdet.  Også seksuelle problemer og tidligere drawbacks, som først kommer frem til slut i terapien, f.eks. ubearbejdet fødselsdepression, som ligger år tilbage. Terapien, herunder arbejdet med Imago-kommunikation, bliver et godt redskab til at starte med at løsne op og få genskabt den rigtige kontakt. Dette fører til en fornyelse af det  kærlighedsforhold, som ligger latent, så glæden igen kan blive det bærende.

par3 Psykoterapi cases

Parterapi – sorgbearbejdning

Parret har været gift i 6 år og har 2 børn. Kommunikation og sex udgør et stort problem. Men en af de største hurdler er et dødsfald af et 3. barn midtvejs i graviditeten og den forskansen sig efterfølgende, som begge følte sig tvunget til – ”man har lov at sørge på sin egen måde .” Han har oplevet sin mors selvmordforsøg og alkoholisme, hun har oplevet sex som pligt. Gennem kommunikationsterapi fik de gang både i kommunikation og sexliv igen.. Men dødsfaldet måtte først bearbejdes, for det var det, som først blokerede for samværet for parret. Hvis sorgen over det opleves som et fælles anliggende, vil de andre issues naturligt følge gradvist efter.

Parterapi – børn og mønstre

Parret har begge havde været gift før og har flere børn + et fællesbarn med koncentrationsbesværligheder og store skoleproblemer. Dertil kommer store økonomiske problemer, som gør lunten endnu kortere. Terapien tog tid, men endte lykkeligt med fornyet energi og grundlag. De fik gennemarbejdet de gamle parforholdsproblemer med angst for gentagelse af f.eks. utroskab. Dermed fik det nye ægteskab en rimelig chance for at fungere på egne præmisser. Endvidere gennemarbejde af barndomserindringer af urimeligt store belastninger, som medførte reaktioner af raseriudbrud/forskansen sig i nuværende forhold. Forløsningen af barndomstraumer kan være det afgørende i at frisætte energien og opdagelsen af, at man ubevidst overfører egne mønstre. Eksempler på overførelse af egne mønstre er f.eks. raserianfald til sine børn, og er vigtige for at kunne ændre adfærd. Selvregulering af begge parter er en forudsætning for, at der kan skabes et nyt grundlag for samlivet.
Man skal lære at slappe af og tænke før man taler. Det kan man faktisk først, når man selv er blevet ordentligt hørt med forståelse og anerkendelse.

Jeg tilbyder terapi mod angst, stress, depression, seksuel overgreb, selvværdsproblemer eller anden udfordring i livet

Du er meget velkommen til at kontakte mig allerede i dag til en uforpligtende snak om, hvordan jeg kan hjælpe dig videre i livet.
Jeg tilbyder forskellige terapiformer i Lem, Vestjylland – nær Herning og Holstebro. Hvis du ønsker det, så tilbyder jeg også terapi online via Skype.