SPIRITUALITET

Nedenfor kan du læse om spiritualitet hos Psykoterapi Vestjylland

Spiritualitet er et moderne plus ord men hvad det dækker er mere tvivlsomt. Selve ordet spiritus er latin og betyder ånd direkte oversat og jeg ser mig selv som en spirituel terapeut fordi jeg arbejder med både refleksion (dvs. ånd ) og energibevægelser i kroppen.  Samlet set både sindet og kroppen-

Men betyder spiritualitet så i virkeligheden åndfuldhed eller det at have åndelige interesser – eller måske bare at være ”åndet” eller måske beåndet?

Psykoterapi og spiritualitet

Når jeg laver eksistentialistisk psykoterapi kommer jeg tit i berøring med hele dette ”åndelige felt” som jeg faktisk finder særdeles vigtigt.  Når jeg bruger begrebet eksistentialistisk psykoterapi om min terapi virksomhed er det altså ikke ensbetydende med at jeg dyrker åndelige interesser i den forstand. Det betyder snarere at jeg interesserer mig for at hjælpe mine klienter med at genfinde meningen med hele deres liv alt inklusive ud fra den grundforestilling at når man bliver ved med at ignorere det åndelige aspekt  –  at søge mening – ignorerer man også samtidig et grundlægende eksistensvilkår som er et særdeles dybt behov for os som mennesker.

Og når vi tit fornægter det er det jo fordi det ikke er en anerkendt synsvinkel at lægge på sit liv i en materialistisk kultur -hverken uddannelsesmæssigt, jobmæssigt eller personligt/psykologisk, men da kommer vi til ubevidst at afskære en livsvigtig rod og det ”straffes” faktisk af os selv har jeg ofte oplevet.  Det sker altid på den måde at vi ubevidst undertrykker en meget vital del af vores liv (vi forstår måske ikke signalerne men oplever bare stor frustration tomhed eller uro /rastløshed).  Dette giver en dyb form for rodløshed som vi ofte bare kalder angst eller depression.

Vi dør faktisk mentalt og – sikkert også fysisk før eller senere af at undvære denne fornemmelse af mening/identitet/orientering.

Vi lever jo i en ekstremt materialistisk kultur med en klar mistænkeliggørelse af åndelige interesser og faktisk også derfor (tror jeg) florerer der en frodig underskov af mere eller mindre selvopfundne strategier eller filosofier hvis lødighed man nok må stille spørgsmålstegn ved..
Men det betyder overhovedet ikke at selve denne søgen eller personlige rejse er suspekt. Tværtimod.
Jeg vil gå så vidt som til at sige at denne dybe angst som er udgangspunktet for denne søgen er lige præcis der hvor mennesket tydeligvis nægter at lade sig nedskrive til kun at være en kemisk proces i hjernen, kun materie, bare en produktionsenhed, en skatteborger, en pensionist, en forbruger….og vi  reagerer måske med hjertebanken,  sorg,  apati eller lignende . Men det er netop i konfrontationen af mit eksistensvilkår hvor smerteligt det end må føles – at guldet ligger hvis jeg kan sige det på den måde og dermed også den mulige og særdeles frisættende rejse tilbage til selvet.
Som terapeut støder jeg på den måde af og til på personer hvis åndelige søgen er blevet på begyndt yderst ufrivilligt.  F.eks. via voldsomme mareridt, angstanfald, en svær skilsmisse, måske depression, svær sygdom, sorg over dødsfald eller endda selvmordsforsøg.
Men i stedet for at betragte sådanne livskatastrofer som symptomer der skal bedøves (medicinsk ) eller sløres (alkohol, stoffer )  ser jeg dem snarere som organismens nødopkald som i den grad skal forstås og integreres for at du igen kan komme i nærheden af din selvberoende handlende identitet. Den erfaring skal til for at du kan vende tilbage til glæde og livsmod uanset hvilke omstændigheder du end skal tackle.

Er det nemt eller smertefrit ? Nej egentlig ikke men glæden ligger lige bagved og det er en så utrolig spændende og givende færd som nogen opdagelsesrejse.

Dine drømme vil typisk afsløre det: Du drømmer måske du bliver truet eller angrebet af et farligt vildt dyr – en tiger – men drømmens rædsel handler mere om rædslen for at blive tilintetgjort (– og hvem kender ikke den?) -end noget som helst andet.  Ressourcen ligger så mere i at opdage sine egne fraspaltede tigerkræfter fremfor at projicere dem over på andre mere handlekraftige individer (chefer, ægtefæller, idoler ). Men har den pågældende drømmer så eksempelvis selv en spirituel tro på reinkarnation som slet ikke hænger sammen med den dødsangst hun i virkeligheden oplever  kan resultatet blive : en totalt lammende angst, en voldsom rædsel, handlingslammelse, faktisk dødsangst, så kan det kan blive nødvendigt at konfrontere sig med alle de begrænsende livsomstændigheder inklusive forkerte valg og selvundertrykkelse hun måske har gennemlevet før hun kan forlige sig med at også hun selv har kræfter så stærke og smidige som et rovdyrs.

Efterfølgende skal jeg love for at livet for hende kan blive rigtigt spirituelt i ordets egentlige betydning. Altså fyldt med mening, håb, identitet. Og hvad der også er utroligt vigtigt med kræfter til at tage de udfordringer op som tabet, skilsmissen, dødsfaldet, ensomheden tvinger hende til at forholde sig til.

Dette eksempel er blot et blandt rigtig mange for det spirituelle aspekt er i høj grad et tillokkende nyt ståsted for mennesker som føler de pludselig har mistet grundlaget.

Men her er der er brug for vejledning og terapi for der er mange vildveje. Det at interessere sig for spirituel udvikling eller individuation som psykoanalytikeren C.G. Jung kaldte det rummer en del faremomenter. F.eks. at man fejlagtigt kommer til at fejltolke sin nye følelse af energiforøgelse som sin egen genialitet – det er det Jung kaldte inflation) og dagspressen er jo fuld af eksempler på sådanne vildfarelser.  Tomhedsfølelse er en anden risiko som godt kan gå hen og blive resultatet af en sådan spirituel interesse hvis der ikke er fulgt integration med på samme måde som tomhed også sagtens kan blive resultatet af misbrug af stoffer, sex, alkohol ,arbejdsnarkomani osv.

Men selve Individuationen – altså den proces et menneskes mentale udviklingsvej følger fra have været et temmeligt uddifferentieret eksemplar af menneskeracen til at være et følende, tænkende reflekteret ansvarligt individ med fuld bevidsthed og valg er en fantastisk oplevelse af tilbagevenden til sit eget meget større Selv end det lille ego kun besat af egne magtdrømme eller narcissistiske storhedsfantasier.

Drømme og terapi

Drømmene vil så altid afsløre hvor du er på den vej og også lidt om de hvilket skridt du kunne tage med dig selv i din udviklingsmodus for at nå frem til en mere ægte oplevelse af dit eget selv.

Ikke at du er hverken bedre eller ringere end andre men at du er nødt til at have dig SELV med. En selverkendelse som ikke skal hjælpe dig med at udvikle effektive handlestrategier for at op nå mere succes f.eks. men en anden form for selverkendelse som også rummer alt det fraspaltede svære du i tidens løb har stuvet væk, eller fortrængt.  Det er tit der, det egentlig spirituelle ligger.  En erkendelse som virkelig er personlighedsændrende.

Men er den så også udtryk for en spirituel søgen ?

Ja, det mener jeg faktisk for den peger netop på at du ikke kan undvære følelsen af mening og sammenhæng uden at føle dig tilintetgjort præcis som af en vild tiger.  Efterfølgende kan du så gå videre og måske spørge dig selv om hvad det er du i den forbindelse skal ofre – og dette kan måske være et nødvendigt videre trin i din åndelige, spirituelle søgen.  At have spirituelle og åndelige interesser handler altså ikke om tarot kort eller krystaller eller healing, eller om at kunne se aura i sig selv f.eks..  Noget af det kan måske indgå som anskueliggørelse af vigtige processer men det at have ånd det betyder virkelig dybfølt at erkende af man OGSÅ består af ånd ved siden af sin fysiske materielle eksistens.  For hvis man fornægter det aspekt slår eksistensen igen. Begge dele skal du passe på og tage hånd om så du ikke går til grunde uden at have forstået hvorfor du er her.

Og det er netop i de rigtig svære krise situationer som dødsfald, sygdom arbejdsløshed, depression, skilsmisse eller ensomhed problemet trænger sig mest voldsomt på.

Men byd disse udfordringer velkomne for forstået på den måde, så er de helt

reelt er med til at holde dig i live…

Og jeg indgår gerne som din ”spirituelle rejsevejleder” så dine erkendelses nybrud ikke igen bliver opslugt af forskellige illusoriske afveje.  Og ser frem til og glæder mig meget til at lære dig og dine processer at kende.   Og også om at forstå hvordan du har båret dig ad med at overleve til denne dag.

Terapi mod angst, stress, depression, seksuel overgreb, selvværdsproblemer eller anden udfordring i livet

Kontakt mig i dag til en uforpligtende snak om, hvordan jeg kan hjælpe dig videre i livet.
Jeg tilbyder forskellige terapiformer i Lem, Vestjylland – nær Herning og Holstebro. Hvis du ønsker terapi via nettet, så tilbyder jeg også terapi online via Skype.